Nota prawna

NOTA PRAWNA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

NOTA PRAWNA

Niniejsza Nota prawna ("Nota prawna") zawiera informacje na temat korzystania ze stron www Teleste Corporation i jej podmiotów zależnych ("Teleste"). Korzystanie ze stron internetowych Teleste podlega poniższym warunkom. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z poniższymi warunkami, proszę nie akceptować Noty prawnej i Polityki prywatności, i nie korzystać ze stron internetowych Teleste.

PRAWO AUTORSKIE

Zawartość stron internetowych Teleste jest chroniona prawami autorskimi © Teleste 2000-2018. Wszelkie prawa, które nie zostały przyznane, są zastrzeżone. Możecie Państwo korzystać z zawartości stron internetowych Teleste tylko do osobistego, niekomercyjnego użytku.

ZASTRZEŻENIE

Za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, nie jest udzielana żadna gwarancja, w sposób wyraźny ani dorozumiany, w odniesieniu do poprawności, dokładności, niezawodności stron internetowych Teleste. Zastrzegamy możliwość wystąpienia niedokładności technicznych lub błędów drukarskich. Zmiany i uzupełnienia mogą być dokonywane przez Teleste odnośnie dowolnych informacji. Teleste zastrzega sobie prawo do zmiany stron www Teleste lub zablokowania do nich dostępu w dowolnym czasie. Teleste nie gwarantuje nieprzerwanej lub wolnej od błędów dostępności stron www Teleste. Teleste nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania lub niedostępności stron internetowych Teleste.

Ponadto Teleste nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, karne, straty lub wydatki lub utratę zysków związane z dostępem, korzystaniem lub próbą użycia strony www Teleste lub jakiejkolwiek strony z nią powiązaną lub informacje w nich zawarte lub związane z jakąkolwiek niemożnością uzyskania takiego dostępu lub wykorzystania lub w inny sposób, lub związany z tym błąd, zaniechanie, przerwanie, wada, opóźnienie w działaniu, wirus lub awaria, nawet jeśli Teleste lub jej przedstawiciele są pouczeni o takich stratach lub wydatkach. W przypadku, gdyby powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie było wykonalne, odpowiedzialność Teleste byłaby ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

ZMIANY I LINKI

Teleste zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości stron www Teleste, jak również prawo do zablokowania dostępu do nich, gdy Teleste uzna to za konieczne. Teleste może wstawiać linki do stron www należących do stron trzecich. Teleste nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych stron trzecich, linków lub ich dostępności. Teleste nie ponosi odpowiedzialności za materiały będące własnością, utworzone lub opublikowane przez strony trzecie, które są powiązane ze stronami Teleste lub w inny sposób. Odnośnik do strony trzeciej lub publikacja na stronach Teleste www nie oznacza, że ​​Teleste wspiera link, stronę, publikację i/lub jakiekolwiek produkty lub usługi tam wymienione.

MATERIAŁ DOSTARCZANE

Przesyłając do Teleste wszelkie materiały, informacje lub idee (dalej "Przesłane Materiały"), udzielacie Państwo Teleste nieograniczonego, wolnego od opłat, nieodwołalnego prawa do swobodnego używania, modyfikowania i publikowania takich Przesłanych Materiałów i do tworzenia ich kopii. Przed przesłaniem jakiegokolwiek Przesłanego Materiału do Teleste należy podjąć  uzasadnione starania, aby  usunąć  wszelkie wirusy lub inne zagrażające funkcje. Użytkownik gwarantuje, że dostarczone przez niego Przesłane Materiały są własnością użytkownika lub że mają Państwo prawo do przesłania ich firmie Teleste oraz udzielenia praw określonych w niniejszej Nocie Prawnej. Użytkownik gwarantuje, że Przesłany Materiał jest zgodny z prawem i nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Teleste przed roszczeniami osób trzecich związanymi z Przesłanymi Materiałami dostarczonymi przez użytkownika.

ZNAKI TOWAROWE

Nazwa i logo Teleste to zarejestrowane znaki towarowe firmy Teleste Corporation. Pozostałe znaki towarowe i usługowe są własnością ich właścicieli. Użytkownik nie może używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Teleste Corporation lub odpowiedniego właściciela, stosownie do przypadku.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") zawiera informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych przez Teleste Corporation (z siedzibą pod adresem Telestenkatu 1, 20660 Littoinen, Finlandia) oraz jej spółki zależne (dalej "Teleste").

ZGODA

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie. Akceptując Notę prawną i Politykę prywatności, wyrażacie Państwo wyraźną zgodę, aby Teleste zbierało i przetwarzało podane dane osobowe w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

ZBIERANE DANE I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Podczas odwiedzania stron www Teleste, niektóre dane techniczne i inne informacje są automatycznie wysyłane przez Państwa komputer do Teleste (np. Adres IP i typ przeglądarki). Teleste może również zbierać informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji "Korzystanie z plików cookie i informacji Logu" w niniejszej Polityce prywatności.

Strony www Teleste i/lub aplikacje mogą gromadzić dane osobowe (takie jak imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail lub informacje o lokalizacji) w związku z ich działaniem, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie zbieranie danych i/lub jest to dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem.

OCHRONA DANYCH I CEL PRZETWARZANIA

Gromadząc i przetwarzając dane osobowe, Teleste postępuje zgodnie z zasadami określonymi w RODO  – rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679) z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych osobowych( (Dz. Urz. UE L 119, s.1). oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, aby umożliwić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych.

Teleste może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

  1. dostarczania informacji, produktów i usług,
  2. odpowiedzi na pytania, wiadomości lub instrukcje,
  3. dostarczania informacji marketingowych lub innych promocyjnych informacji lub kampanii,
  4. zarządzania relacjami z klientami,
  5. prowadzenia badań i gromadzenia statystyk dotyczących stron www Teleste

Dane osobowe podane przez Państwa w ramach niniejszej Polityki prywatności będą przechowywane, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo stanowi inaczej, tylko na czas potrzebny na określone cele, np. do czasu wykonania przez Teleste usług, o które Państwo wystąpiliście lub na które wyrazili Państwo zgodę. Teleste ma prawo do poprawiania lub usuwania wszelkich niepoprawnych lub nieaktualnych danych osobowych według własnego uznania.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE I INFORMACJI LOGU

Strony www Teleste używają plików cookie do zbierania standardowych danych z logu  internetowego i szczegółowych informacji o wzorcach zachowania użytkownika. Zgromadzone dane mogą obejmować takie elementy, jak adres IP (Internet Protocol), adres, typ przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych (ISP), strony wejściowe i wyjściowe, typ platformy, data/godzina oraz liczba kliknięć. Te dane mogą być wykorzystane np. do analizy trendów, administrowania stron internetowych Teleste, śledzenia ruchu użytkownika na stronach internetowych Teleste oraz zbierania danych demograficznych do użytku statystycznego. O ile nie zezwala na to obowiązujące prawo, zgromadzone dane nie pozwalają Teleste na indywidualną identyfikację użytkownika.

Dostęp do stron www Teleste może być również rejestrowany przez lub dla Teleste dla celów raportów bezpieczeństwa i do obrony przed cyberatakami. Z zebranych informacji nie można zidentyfikować żadnej osoby, a Teleste nie podejmie prób ustalenia tożsamości osób odwiedzających strony www Teleste, z wyjątkiem adresu IP. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym. Korzystanie z plików cookie może zostać zaakceptowane lub odrzucone przez zmianę ustawień przeglądarki. Proszę pamiętać, że większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Podczas uzyskiwania dostępu do stron www Teleste, użytkownik jest proszony o zaakceptowanie Noty prawnej i Polityki prywatności Teleste, w tym korzystanie z plików cookie. Kontynuując korzystanie ze stron Teleste, wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie z plików cookie. Możecie Państwo przeczytać więcej o wyłączaniu plików cookie w przeglądarce. Ograniczanie lub blokowanie plików cookie może mieć wpływ na wygodę użytkownika. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, adresy IP mogą być analizowane w przypadku cyberataku, złośliwego oprogramowania lub innego mechanizmu lub funkcji negatywnie wpływających na strony www Teleste. Dane Logu są usuwane regularnie.

Strony www Teleste korzystają z usług takich jak Google Analytics, które generują pliki cookie identyfikujące Państwa wcześniejszą wizytę w witrynie, odwiedzane strony itp. Te narzędzia są używane bez identyfikacji osób (chyba, że dobrowolnie podały takie dane np. poprzez rejestrację, pytania kontaktowe, subskrypcje itp.), aby zrozumieć, w jaki sposób witryna jest używana w celu poprawy komfortu użytkownika. Same dane są widoczne dla Teleste i Google. Możecie Państwo  zabronić Google gromadzenia i analizowania generowanych przez pliki cookie danych na temat korzystania z witryny (w tym Waszego adresu IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej tutaj http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . Więcej informacji na temat pozycji firmy Google w zakresie prywatności w odniesieniu do jej usługi analitycznej można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Strony www Teleste mogą korzystać z technologii remarketingowej Google. Technologia ta umożliwia aby użytkownikom, którzy już odwiedzili strony Teleste www, wyświetlano ukierunkowane reklamy w witrynach sieci partnerskiej Google. Porównywalnie można postępować z użytkownikami podobnymi do odwiedzających strony WWW Teleste. Reklamy będą wyświetlane z użyciem plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania ze stron Teleste www będą przesyłane i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych przez Google. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać reklam kierowanych, możecie wyłączyć pliki cookie do tych celów za pośrednictwem Google, odwiedzając witrynę: https://www.google.com/settings/ads/. Możecie Państwo również wyłączyć używanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych, odwiedzając witrynę dezaktywacji Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Strony www Teleste mogą korzystać z usługi Pixel Conversion Tracking serwisu Facebook Inc. To narzędzie pozwala Teleste na zrozumienie i dostarczanie Wam reklam, które będą bardziej trafne. Teleste jest w stanie rejestrować skuteczność reklam Facebooka w celach statystycznych i badań rynkowych. Zebrane dane pozostają anonimowe. Oznacza to, że Teleste nie widzi danych osobowych żadnego użytkownika. Jednak zebrane dane są zapisywane i przetwarzane przez Facebook. Facebook może być w stanie połączyć dane z kontem Facebook i wykorzystać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką dotyczącą wykorzystania danych Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Conversion Tracking umożliwia także Facebookowi i jego partnerom wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim. Możecie Państwo  zrezygnować z używania przez Facebooka plików cookie i Facebook Pixel Re-Marketing poprzez ustawienia na swoim koncie na Facebooku.

Teleste może korzystać z usługi Conversion Trucking na Twitterze. To śledzenie rejestruje, czy użytkownik stron Teleste www klika link opublikowany przez Twitter. W ten sposób zarówno Teleste, jak i Twitter mogą sprawdzić, czy rejestracja miała miejsce. Tożsamość użytkownika pozostaje anonimowa. Ponadto możemy korzystać z usługi "Dostosowani odbiorcy Twittera". Dzięki temu możemy odwołać się do użytkowników stron Teleste z ukierunkowanymi reklamami. Aby to zrobić, Twitter wykorzystuje fragment kodu (tag), który możemy zintegrować ze stronami Teleste www. Podczas tego procesu nie są zbierane żadne dane osobowe. Więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu Twitter można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych (https://twitter.com/privacy?lang=en). Możecie Państwo dostosować ustawienia prywatności odnośnie reklam pod tym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170405-your-privacy-controls- for-tailored-ads. Twitter obsługuje również funkcję "Do Not Track" (DNT). Jeśli ta opcja została aktywowana w przeglądarce, Twitter nie otrzyma od partnerów internetowych żadnych informacji związanych z przeglądarką (identyfikator cookie przeglądarki) w celu dopasowania ich reklam do Państwa.

LinkedIn Insight Tag jest fragmentem kodu JavaScript na stronach www Teleste, z którego możemy korzystać, aby włączyć raportowanie kampanii i informacje o odwiedzających witrynę. LinkedIn Insight Tag może być używany do śledzenia konwersji, retargetowania użytkowników witryny i uzyskiwania wglądu w informacje na temat członków/osób niebędących członkami LinkedIn wchodzących w interakcję z reklamami Teleste. Więcej informacji na temat polityki prywatności LinkedIn można znaleźć na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Strony www Teleste używają automatycznego oprogramowania marketingowego od dostawców działających w imieniu Teleste, które używa plików cookie firm trzecich do śledzenia użycia stron Teleste. Podczas odwiedzania stron www Teleste plik cookie przechowuje dane o ruchu powiązane z unikalnym identyfikatorem pliku cookie w przeglądarce. Jeśli identyfikujecie się Państwo dobrowolnie podając dane osobowe, np. wypełniając formularz kontaktowy, logując się na stronach www Teleste lub klikając na linki w e-mailu wysłanym przez Teleste, unikalny identyfikator użytkownika pliku cookie jest powiązany z danymi osobowymi zgłaszanymi przez użytkownika. Dzięki temu Teleste może zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenia na stronach internetowych Teleste oraz w komunikacji z klientami i użytkownikami stron internetowych Teleste. Teleste nie sprzedaje, wynajmuje lub przekazuje danych osobowych, które identyfikują konkretne osoby, żadnym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem tych, które przetwarzają dane w imieniu Teleste. Akceptując Notę prawną i Politykę prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa  danych w sposób i w celach określonych powyżej.

TRANSFERY DANYCH

Teleste nie ujawnia Państwa danych osobowych nieuprawnionym stronom trzecim. Ze względu na techniczne i praktyczne wymagania przetwarzania, niektóre dane osobowe mogą znajdować się na serwerach podwykonawców Teleste lub być przetwarzane przez podwykonawców Teleste. Teleste może dostarczać do uznanych firm trzecich zagregowane statystyki dotyczące jego klientów, sprzedaży, wzorców ruchu w sieci i innych informacji związanych ze stronami Teleste www, ale nie zawierają one danych indywidualnych.

Jednakże, jako globalna korporacja składająca się z wielu firm w różnych krajach, Teleste posiada witryny międzynarodowe i może korzystać z zasobów zlokalizowanych na całym świecie. Teleste może również od czasu do czasu korzystać z usług stron trzecich działających w imieniu Teleste.

Wyrażacie Państwo zgodę na to, że w koniecznym zakresie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane i/lub ujawnione dowolnej firmie w grupie Teleste, a także stronom trzecim działającym w imieniu Teleste, w tym także przesłane na serwery i bazy danych poza granicami kraju, gdzie przekazali Państwo swoje dane osobowe, pod warunkiem, że takie kraje stosują, zgodnie z Unią Europejską, odpowiedni poziom ochrony danych lub pod warunkiem, że Teleste zapewnia odpowiednie zabezpieczenia oraz że dostępne są egzekwowalne prawa podmiotów danych i skuteczne środki prawne dla osób, których dane dotyczą. Takie transfery danych mogą obejmować na przykład przekazy i/lub ujawnienia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przeprowadzając wyżej wymienione przekazywanie danych i/lub ujawnianie informacji, Teleste postępuje zgodnie z zasadami określonymi w RODO, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych. Teleste może zastosować np. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską w celu umożliwienia odpowiedniej ochrony.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Teleste zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności w razie potrzeby, np. ze względu na zmieniające się ustawodawstwo dotyczące danych osobowych. Prosimy weryfikować  niniejszą Politykę prywatności pod kątem wprowadzanych zmian.

 

Copyright © Teleste Corporation 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

 

Nota prawna

Kontakt z nami

 
 

Teleste Networks Sp. z o.o.
53-238 Wrocław,
ul.Ostrowskiego 30

Adres magazynu:

53-234 Wrocław,
ul. Grabiszyńska 241D

 

 

Tel. +48 71 79 00 653
biuro@teleste.com

Radek Masztakow
TEL. +48 534 037 615
EMAIL: radek.masztakow@teleste.com
Mariusz Zajdel
TEL. +48 534 037 815
EMAIL: mariusz.zajdel@teleste.com
  Magdalena Zarychta
TEL. +48 791 037 515
EMAIL:  magdalena.zarychta@teleste.com

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]